آموزش برنامه نویسی ++C که در اینجا ملاحظه میفرمایید در واقع  آموزش ++C به زبان و روشی بسیار ساده است. در این آموزش از محیط استاندارد ++C توسط برنامه Borland C استفاده شده است. در این آموزش از حواشی و زیاده گویی بشدت پرهیز شده و سعی ما براین بوده که این مجموعه فیلم های ویدیویی ++C را با گفتاری بسیار ساده و روان به آموزش زبان برنامه نویسی C و C++ می پردازد که صمیمانه امیدوارم مفید باشد و مورد استفاده شما عزیزان قرارگیرد. البته برای عزیزانی که مایل به یادگرفتن آموزش حل مسائل C++ هستن ، این آموزش در همین صفحه برای دانلو شما محیا شده است که در هیچ کجای اینترنت نظیر آن یافت نمیشود. چراکه ساخت خودمونه!...

 

آموزش ++C شامل هفت فصل می باشد:

فصل اول آموزش ++C شامل هفت درس دربارۀ مقدمات ++C و انواع داده ها و عملگرها و تبدیل داده هاست

فصل دوم آموزش ++C شامل هشت درس دربارۀ شروع برنامه نویسی و ساختارهای تکرارمی باشد

فصل سوم آموزش ++C شامل سه درس دربارۀ ساختارهای تصمیم هست

فصل چهارم آموزش ++C شامل چهار درس دربارۀ توابع در ++C میباشد

فصل پنجم آموزش ++C شامل هفت درس دربارۀ آرایه ها و رشته ها در ++C میباشد

فصل ششم آموزش ++C شامل شش درس دربارۀ اشاره گرهاست

فصل هفتم آموزش ++C شامل شش درس دربارۀ ساختمانها در C است

 

با عذرخواهی از کاربران محترم

متاسفانه سرور:پارس هاست

تمام فایلهای دانلودی ما رو حذف کرده

بزودی تمام فایلها برروی سرور رایگان آپلود بوی

ذخیره میشود تا برای شما عزیزان مجدداً در دسترس قرار گیرد

در خرید و استفاده از هاست و سرور حتما تحقیق کنید تا دچار سرنوشت ما نشوید!

 

 دانلود آموزش ++C

 فصل اول آموزش ++C    
 درس اول
 نصب برنامه بورلند ++C
دانلود
 درس دوم
 انواع داده ها
دانلود
 درس سوم
 متغیرها و عملگرهای مقدماتی
دانلود
 درس چهارم
 عملگرهای محاسباتی و منطقی و رابطه ای
دانلود
 درس پنجم
 عملگرهای بیتی
دانلود
 درس ششم
 عملگر؟ و تقدم عملگرها و تابع ()SizeOf
دانلود
 درس هفتم
 تبدیل انواع type Casting
دانلود
     
  فصل دوم آموزش ++C
   
 درس اول
 شروع برنامه نویسی
دانلود
 درس دوم
 توابع و جریانهای خواندن و نوشتن
دانلود
 درس سوم
 نحوۀ تعیین طول میدان
دانلود
 درس چهارم
 توابع Getch و Putch
دانلود
 درس پنجم
 شرح کامل یک برنامه ساده - قسمت اول
دانلود
 درس ششم
 شرح کامل یک برنامه ساده - قسمت دوم
دانلود
 درس هفتم  ساختارهای تکرار - قسمت اول
دانلود
 درس هشتم
 ساختارهای تکرار - قسمت دوم
دانلود
     
  فصل سوم آموزش ++C
   
 درس اول
 ساختارهای تصمیم
دانلود
 درس دوم
 برنامه ای برای مرتب سازی 3 عدد
دانلود
 درس سوم
 ساختار تصمیم Switch-Case
دانلود
     
 فصل چهارم آموزش ++C
   
 درس اول
 توابع در زبان C
دانلود
 درس دوم
 مثالی درمورد روش تعریف و استفاده از توابع
دانلود
 درس سوم
 روش فراخوانی توابع
دانلود
 درس چهارم
 انواع متغیرها (محلی و سراسری)
دانلود
     
 فصل پنجم آموزش ++C
   
 درس اول
 آرایه ها
دانلود
 درس دوم
 روش های مقداردهی به آرایه ها
دانلود
 درس سوم
 رشته ها
دانلود
 درس چهارم
 توابع ورودی و خروجی رشته ها
دانلود
 درس پنجم
 آرایه ای از رشته ها
دانلود
 درس ششم
 توابع کار با رشته ها
دانلود
 درس هفتم
 ساختار توابع درون ساخت کار با رشته ها
دانلود
     
 فصل ششم آموزش ++C
   
 درس اول
 توابع بازگشتی
دانلود
 درس دوم
 معرفی اشاره گرها
دانلود
 درس سوم
 عملگرهی مورد استفاده برای کار با اشاره گرها
دانلود
 درس چهارم
 اشاره گرها و توابع
دانلود
 درس پنجم
 روش تخصیص و کار با حافظۀ دینامیک
دانلود
 درس ششم
 اشاره گرها و آرایه ها
دانلود
     
 فصل هفتم آموزش ++C
   
 درس اول
 ساختمانها
دانلود
 درس دوم
 روش های استفاده از ساختمانها
دانلود
 درس سوم
 شرح یک برنامه دربارۀ کاربرد ساختمانها - قسمت اول
دانلود
 درس چهارم
 شرح یک برنامه دربارۀ کاربرد ساختمانها - قسمت دوم
دانلود
 درس پنجم
 شرح یک برنامه دربارۀ کاربرد ساختمانها - قسمت سوم
دانلود
 درس ششم
 دو موضوع مهم دربارۀ ساختمانها
دانلود
     
  آموزش ++C
 دانلود برنامه بورلند ++C دانلود
     

 آموزش ++C


***

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید